Trener BiznesuPolskie badania nt. e-learningu

Polskie badania nt. e-learningu


Dodano 27 grudzień 2010

Autor:

Portret użytkownika Wojciech Podsiadły
Wojciech Podsiadły

Podstawowym celem badania było określenie czynników sprzyjających wykształceniu motywacji wewnętrznej u odbiorców programów e-learningowych. Motywację wewnętrzną zdefiniowano jako "uczenie się dla przyjemności, nauka dla samej nauki, chęć rozwoju osobistego, poszerzania wiedzy i kompetencji" (Mykowska, Wolski, 2010, s.2)

 

Dodatkowo, zbadano czynniki wzbudzające chęć wzięcia udziału w e-learningu w przyszłości oraz poproszono o ocenę poszczególnych elementów szkolenia, w którym udział brali respondenci.

 

W badaniach udział wzięło 250 uczestników projektów szkoleniowych „Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy" oraz „Akademia Kompetencji - z menadżera na lidera" Domu Szkoleń i Doradztwa. W tej grupie udało się uzyskać 174 wywiady odpowiednie do obróbki statystycznej.

 

Czynniki sprzyjające wykształceniu motywacji wewnętrznej

Na bazie podłoża teoretycznego założono, że e-learning będzie motywujący jeżeli:

 • informacje zawarte w kursie będą postrzegane jako przydatne w pracy;
 • łączna ocena części składowych e-learningu będzie pozytywna;
 • obsługa systemu nie będzie nastręczała użytkownikom trudności;
 • użytkownik zachowa autonomię w zakresie doboru treści, których się uczy.

 

Okazało się, że wymienione czynniki tłumaczą 66% różnic w zakresie występowania motywacji wewnętrznej u respondentów. Poszczególne czynniki wpływają na występowanie motywacji wewnętrznej w stopniu zaprezentowanym na poniższym wykresie.

 

Opracowane na podstawie: A. Mykowska, K. Wolski (2010) How to inspire intrinsic motivation. Referat wygłoszony na konferencji: ONLINE EDUCA 16th International Conference on Technology Supported Learning and Training

 

Spośród wyodrębnionych czynników, w największym stopniu na występowanie motywacji wewnętrznej wpływała ocena przydatności kursu oraz ocena platformy e-learningowej. W następnym akapicie przedstawiono przykładowe kryteria tej oceny.

 

Wymiary oceny

Respondentów poproszono o ocenę czterech charakterystycznych cech programów e-learningowych, w których brali udział:

 • konwencja serialu, interakcje między bohaterami
 • animowane postacie bohaterów
 • testy sprawdzające z limitem czasu
 • testy sprawdzające bez ograniczeń czasowych

 

Ocena każdego elementu była obliczana jako średnia z 5 ocen cząstkowych na 7-stopniowej skali. W wypadku "quizów o ograniczonym czasie na odpowiedź", oceniano następujących 5 wymiarów:

 1. nie podoba się/ podoba się
 2. nie lubię/ lubię
 3. nudzą/ ciekawią
 4. utrudniają/ ułatwiają korzystanie
 5. zniechęcają/ zachęcają do nauki

 

Co ciekawe, testy o nieograniczonym czasie na odpowiedź zostały ocenione gorzej (około 2/7) niż testy z limitem czasowym (około 6/7) oraz pozostałe elementy (zarówno fabuła i animacja otrzymały średnio ponad 6/7 punktów).

 

Wypływa stąd dość interesująca hipoteza o lepszym odbiorze testów wymuszających szybką odpowiedź. Zastanawiające, czy zależność ta jest specyficzna dla testów w badanych programach e-learningowych, czy też ma charakter uniwersalny.

 

Czynniki determinujące chęć korzystania z e-learningu w przyszłości

Kolejnym zagadnieniem, którym zajęto się w badaniach były "predyktory intencji do korzystania z e-learningu" w przyszłości. Oto lista czynników uszeregowanych malejąco ze względu na siłę wpływu na chęć korzystania z programu e-learningowych:

 1. Ogólna negatywna ocena odbytego e-learningu (-0,35) (co oczywiste, w przeciwieństwie do pozostałych czynników zmniejsza chęć korzystania z e-learningu)
 2. Motywacja wewnętrzna (0,34)
 3. Spełnienie oczekiwań uczestnika przez program (0,3)
 4. Ocena platformy e-learningowej (0,17)

 

Duża siła czynnika motywacji wewnętrznej wydaje się być szczególnie znacząca. Dzięki pierwszej części badań wiemy wszak, jak ją zwiększać.

 

Wnioski

Dzięki omawianym badaniom, możemy wysunąć liczne hipotezy na temat czynników kształtujących motywację wewnętrzną u użytkowników e-learningu i w efekcie chęci korzystania z tej formy edukacji.

 

W dużym uproszczeniu, można na podstawie badań stwierdzić, co następuje:

 • Wywoływanie przez e-learning motywacji wewnętrznej zwiększa chęć korzystania z tej formy edukacji w przyszłości
 • Największy wpływ na kształtowanie motywacji wewnętrznej użytkowników e-learningu mają postrzegana użyteczność e-learningu oraz ocena platformy e-learningowej
 • Wysoko oceniane platformy to takie, które są łatwe w obsłudze, ciekawe, zachęcają do nauki oraz wywołują pozytywne odczucia u użytkowników.
 • Testy z ograniczeniami czasowymi są lepiej oceniane przez respondentów niż te bez limitu czasowego

 

Pomijając dodatkowe współzależności, można zaprezentować ciąg przyczynowo skutkowy pomiędzy cechami e-learningu, a chęcią korzystania z takich szkoleń w sposób przedstawiony na wykresie:

Oprac. własne na podstawie: Mykowska, A., Wolski, K. (2010) How to inspire intrinsic motivation Referat wygłoszony na konferencji ONLINE EDUCA 16th International Conference on Technology Supporting Learning and Training

 


 

Artykuł opracowano na podstawie:

Mykowska, A., Wolski, K. (2010) How to inspire intrinsic motivation Referat wygłoszony na konferencji ONLINE EDUCA 16th International Conference on Technology Supporting Learning and Training

 

Dziękuję autorom badań za udostępnienie raportu.

 

W segregatorze

Spodobał Ci się ten artykuł ? Przeczytaj także...

Poinformuj znajomego

Trener BIZNESU jest udostępniony w trybie do odczytu. Zablokowano możliwość dodawania i edycji treści z powodu aktualizacji.