Trener BiznesuSuperwizje trenerskie z możliwością rekomendacji I stopnia PTP

Superwizje trenerskie z możliwością rekomendacji I stopnia PTP


Dodano 21 czerwiec 2013

Autor:

Portret użytkownika Redakcja Trenera BIZNESU
Redakcja Trenera BIZNESU
Komunikat Trenera BIZNESU

Trwa rekrutacja na superwizje trenerskie z możliwością otrzymania rekomendacji na trenera I stopnia PTP realizowanych w ramach projektu ROZVIYAK: Profesjonalny trener organizacji, który jest w 100% dofinansowany z EFS. Superwizje odbywają się od 1 listopada 2012 r. do czerwca 2014 r.

Superwizja realizowana będzie dwuetapowo:
Etap I : Realizacja przez trenera zakwalifikowanego do procesu superwizji 2 dni szkoleniowych (16 h) w ramach superwizji uczestniczącej oraz uzyskanie 4 h doradztwa po realizacji szkolenia
Etap II: Realizacja przez trenera zakwalifikowanego do procesu superwizji 2 dni szkoleniowych (16 h) w ramach superwizji uczestniczącej oraz uzyskanie 4 h doradztwa po realizacji szkolenia
Następnie Superwizor wydaje zaświadczenie i może udzielić rekomendacji, która umożliwia ubieganie się o wpis na listę trenerów rekomendowanych PTP.
Do superwizji szkoleń zaangażowani zostaną:

  • rekomendowany/a trener/ka II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • rekomendowany/a trener/ka III stopnia (superwizor) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Do superwizji zapraszamy osoby, które:

  • posiadają praktykę trenerską w wymiarze min. 160 h szkoleniowych, w tym 80 h przeprowadzonych dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach
  • były uczestnikami min. 200 h jednolitych lub kilku różnych kursów/szkoleń trenerskich lub innych przedsięwzięć tj. studium socjoterapii/kursy psychoterapii itp.
  • do tej pory nie brały udziału w żadnych szkoleniach z poddziałania 2.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby które są (opcjonalnie jedno z wymienionych): osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, które posiadają PKD 85.59 B lub 80.42 lub właścicielami (z MŚP) lub pracownikami z mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) zatrudnionymi na umowę o pracę lub są pracownikami innych instytucji niepublicznych jeśli instytucje takie są osobami prawnymi i mogą prowadzić działalność gospodarczą a także mają wpis do rejestru przedsiębiorców (np. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia rejestrowe(właściwe), uczelnie/szkoły/szpitale/przychodnie prywatne)
  • będą delegowane przez przedsiębiorstwo, które do tej pory nie delegowało pracowników na szkolenia w ramach poddziałania 2.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 
Jedno przedsiębiorstwo może delegować tylko jedną osobę!