Trener BiznesuWspółpraca pomiędzy trenerami i firmami szkoleniowymi

Współpraca pomiędzy trenerami i firmami szkoleniowymi


Dodano 6 czerwiec 2013

Autor:

Portret użytkownika Redakcja Trenera BIZNESU
Redakcja Trenera BIZNESU
Komunikat Trenera BIZNESU

22. kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli: Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Organizacji Zrzeszającymi Trenerów. Środowiska trenerskie reprezentowały: Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu, Wszechnica UJ, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i GRUPA TROP, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu. Celem spotkania była rozmowa na temat  jakości szkoleń w Polsce, a także wpływu relacji pomiędzy trenerami i firmami szkoleniowymi na standard szkoleń w organizacjach.

Cele postawione przez uczestników spotkania przed środowiskami: trenerów i firm szkoleniowych to w szczególności praca nad jakością usług rozwojowych (głównie w zakresie ewaluacji w dbaniu o jakość usług), wzrostem udziału osób dorosłych w dokształcaniu się, a także standaryzacji zawodu trenera.
 
Ważnym tematem do rozmów okazała się również konsolidacja środowisk w celach edukacyjnych, jak również rozwojowych. Wszyscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie koncepcją Kongresu Środowisk Szkoleniowych oraz zadeklarowali zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia.
 
Czekamy na efekty i zyczymy dalszej owocnej pracy!
Źródło: PIFS.