Trener BiznesuOchrona własności intelektualnej . Zarys wykładu

Ochrona własności intelektualnej . Zarys wykładu


Dodano 22 luty 2012

Autor:

Portret użytkownika Redakcja Trenera BIZNESU
Redakcja Trenera BIZNESU
Autor/Autorzy: 
Piotr Stec (red.), Jarosław R. Antoniuk, Andrzej Drzewiecki
Wydawnictwo: 
BRANTA Sp. z o.o. (Oficyna Wydawnicza)
Rok wydania: 
2011
Okładka

Książka jest podręcznikiem, napisanym przez zespół autorów, z myślą o stu­dentach prawa, administracji, prawnikach wszystkich zawodów. Może przydać się dziennikarzom, wydawcom, pracownikom agencji reklamowych, radia i telewizji, twórcom i artystom wykonawcom, rzecznikom patentowym, twórcom wynalazków i wszystkim tym, którzy kreują dobra niematerialne i korzystają z nich.
W pracy ujęto zagadnienia prawa własności intelektualnej uregulowane w dwóch zasadniczych dla tej dziedziny prawa ustawach: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz usta­wie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Autorom podręcznika udało się przedstawić te trudne kwestie w sposób przystępny, zrozumiały. Na tym polega pod­stawowa wartość każdego podręcznika, także i tego. Student, który przeczyta który­kolwiek z fragmentów tej książki - zrozumie go, bo tekst jest napisany klarownie. Cenną pomocą w zrozumieniu przedstawianych zagadnień są przykłady, często bły­skotliwie, świetnie wkomponowane. Ułatwiają nie tylko zrozumienie ale i zapamięta­nie treści wywodu.